Skip to main content

O nás

Ing. Jakub Černohorský

  • Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb ČKAIT – 0009823
  • Odborně způsobilá osoba podle požárního zákona Z-OZO-167/2009
  • Člen SC2/TNK 27

Ing. Eva Topinková

  • Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb ČKAIT - 0011377
  • Odborně způsobilá osoba podle požárního zákona TEP/110/PREV/2020
  • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v oblasti BOZP
  • Odborný posuzovatel ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.)
  • Člen SC1/TNK 27